عوامل اسیدی شدن خاک - سلف شیمی

عوامل اسیدی شدن خاک چیست ؟ عواملی که باعث اسیدی شدن خاک مزارع می شود شامل: مناطق مرطوب در مناطق مرطوب،رطوبت باعث افزایش  مقدار اسیدی بودن خاک افزایش می یابد.   مطالب مرتبط : خواص درمانی انبه شستشوی خاک آبشویی باعث می گردد که عناصری مثل کلسیم و سدیم که هر دو کاتیون های بازی می باشند شسته شوند و خاک اسیدی می شود.   اضافه کردن مواد آلی به خاک یکی از عو...
عوامل قلیایی شدن خاک - سلف شیمی

عوامل قلیایی شدن خاک PHخاک بطور مستقیم یا غیرمستقیم رشد گیاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مهم‌ترین نقش PH خاک کنترل حلالیت عناصر غذایی در خاک می‌باشد. به عبارت دیگر قابلیت جذب عناصر غذایی وابستگی زیادی به PH خاک دارد. عناصر غذایی در PHهای مختلف، حلالیت‌های متفاوتی دارند. هر گیاهی یک محدوده PH خاص و مناسبی را تحمل می کند که اگر PH خاک کم یا زیاد باشد رشد و نمو گیاه را دچار مشکل می کند . مطالب ...