ارائه خدمات مشاوره ای و فنی در زمینه تولید انواع کود های شیمایی و مواد شیمیایی از جمله کود کامل ماکرو ، اسید کلریدریک و……