استفاده از سود مایع(سود سوز آور) در فرایند تصفیه آب اگر آب اسیدی باشد، یکی از روش هایی که به‌منظور تنظیم pH  و میزان اسیدی بودن آن مورداستفاده قرار می‌گیرد، استفاده از سود مایع یا سود سوز آور می‌باشد. pH یک معیار برای بررسی میزان قلیایی یا اسیدی بودن آب است. pH بین ۰ تا ۱۴ متغیر است و pH 7 حالت خنثی را نشان می‌دهد. بازه معمول برای pH آب آشامیدنی در حدود ۶-۸٫۵ است. pH اغلب تحت تأثیر شرای...

نام صنعتی : کاستیک سودا ، سود سوز آور فرمول شیمیایی :  NaOH خلوص و آنالیز سود پرک :    %۱± ۹۸      سود جامد پرک , هیدروکسید سدیم جامد ,کاستیک سودا ,سود کاستیک,سود کاستیک پرک ,سود پرک, چرب گیر صنعتی ,هیدروکسید سدیم, چربی گیرصنعتی , سایر نامهای دیگر این محصول شیمیایی می باشد. سود پرک چیست ؟ سود پرک ماده‌ای جامد و سفیدرنگ و به شکل پرک شده و یا گرانوله که با دمای ذوب ۱۳۹۰ درجه سانتی‌گراد و ...