اطلاعات پروژه

سولفات پتاسیم | کود پتاس | potassium sulfate

فرمول شیمیایی: K۲SO۴

منبع کامل پتاسیم و گوگرد

K۲O:52%          S:17.5%

کاربردها:

 • بهبود دهنده عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی
 • افزایش دهنده مقاومت محصولات به آفات، بیماری های گیاهی و انواع استرس های محیطی
 • ایده­ آل برای مصرف در هر نوع روش آبیاری و محلول پاشی برگی
 • قابل مصرف در خاک های اسیدی و قلیایی
 • پیشنهاد مناسب برای پیشگیری از تجمع نیترات بخصوص در محصولاتی مانند سیب زمینی
 • ایده آل برای گیاهان حساس به شوری (سیب، گلابی، هلو، لوبیا، هویج، کاهو، پیاز…..) به دلیل فقدان کلر
 • شاخص آبشویی و ضریب شوری کم نسبت به سایر کود های پتاسیمی
 • افزایش ارزش غذایی محصولات به دلیل اثر مثبت در تولید انواع ویتامین ها،نشاسته ها و قندها
 • کاهش دهندهpH در منطقه ریزوسفر ریشه

اهمیت پتاسیم در گیاه :

استفاده از کود پتاس باعث فعال کردن بیش از۵۰ آنزیم، ساخت پروتئین­ها، دخالت در فتوسنتز، تنظیم فشار اسمزی، بزرگ شدن سلول­ها، تحریک تقسیم سلولی و رشد، تنظیم حرکات روزنه ­ها، کمک به انتقال شیر پرورده، تنظیم موازنه آنیون و کاتیون، افزایش کارائی مصرف آب، افزایش مقاومت به خشکی، سرمازدگی و شوری، افزایش مقاومت به خوابیدگی غلات، کمک به تثبیت ازت در گیاهان تیره بقولات.

روش مصرف سولفات پتاسیم (کود پتاس) :

 • کود آبیاری : دفعات یا فاصله زمان بین آبیاری بسته به نوع خاک متغیر خواهد بود، کود آبیاری در خاک های شنی( بافت سبک) در مقایسه با خاک های رسی (بافت سنگین) باید با دفعات بیشتر و هر بار با مقادیر کمتر انجام شود.
 • محلول پاشی برگی : محلول پاشی جهت رفع و یا پیشگیری از کمبود پتاسیم تحت شرایط زیر بسیار مؤثر میباشد:

–در مواقع برداشت بسیار سریع پتاسیم بوسیله گیاه ( مثلاً در موقع تشکیل یا رشد میوه)

–در مواردی که ظرفیت تثبیت پتاسیم خاک زیاد باشد.

–در شرایط شور یا مواقعی که در دیمزار میزان رطوبت کم باشد.

محلول پاشی سولفات پتاسیم پومُد حتی در شرایطی که کمبود پتاسیم وجود نداشته باشد نیز بسیار مؤثر است.

توجه :

سولفات پتاسیم را با ترکیبات حاوی کلسیم مخلوط ننمائید، زیرا رسوب سولفات کلسیم تشکیل می شود.

توصیه های فوق کلی بوده و میزان دقیق مصرف بسته به نوع و سن گیاه.

کمبود عناصر ( بر اساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محیطی، با مشورت متخصص کشاورزی تعیین می­گردد.

آزمایش کردن کود پتاس در سطح محدود، قبل از مصرف در سطح وسیع توصیه می­گردد.

 

جهت سفارش این محصول به صفحه ارتباط با ما مراجعه فرمایید.

۰/۵ ( ۰ نظر )