اطلاعات پروژه

سوپر فسفات ساده | simple super phosphate

عنصر تشکیل دهنده تمام بافتهای گیاهی است که بویژه در بخشهای جوان، گلها و بذرها به مقدار زیاد وجود دارد.

وجود این عنصر برای تقسیم سلولی و نمو بافتهای مریسمی ضروری است.

نهال‌های جوان به فسفر زیادی برای تحریک رشد ریشه ها دارند.

کود سوپر فسفات ساده ۱۶% در آب نسبتاً محلول است و از خاک فسفات تولید شده و بمرور تبدیل و جذب می‌گردد.

تاثیرات کمبود فسفر

کمبود فسفر بر رشد کلی درخت و ریشه ها اثر گذار است.

در این حالت شاخه ها کوتاه و باریک شده، برگهای جوان کوچک می‌شوند و زودتر از سایر برگها می‌ریزند.

همچنین گلدهی درختان بطور چشمگیری تحت تأثیر کمبود فسفر کاهش می‌یابد و رسیدن و بلوغ میوه ها نیز به تأخیر می افتد.

جذب فسفر عملاً در خاکهای اسیدی و بازی با محدودیت مواجه است.

کود سوپرفسفات ساده حاوى عنصر فسفر بعنوان ماده مغذى اصلى گیاهان است به علاوه عنصر فسفر داراى عناصر مغذى دیگر نظیر گوگرد، کلسیم، منیزیم، آهن، روى و منگنز است که سبب رشد ریشه و سنتز کلروفیل مى‌گردد.

انواع کود سوپر فسفات ساده

کود سوپر فسفات ساده را به دو شکل پودرى و گرانوله عرضه مى‌نمائیم که هر دو داراى یک آنالیز بوده و فقط شکل پودرى به دلیل مصرف انرژى کمتر اندکى ارزانتر از فرم گرانوله است.

بدلیل استفاده از خاک فسفات بسیار مرغوب آسفوردى کیفیت محصول بالاتر از استاندارد جهانى است.

 

جهت سفارش این محصول به صفحه ارتباط با ما مراجعه فرمایید.

۰/۵ ( ۰ نظر )